Povezivanje fotoaparata na računalo

  1. Spojite fotoaparat na svoje računalo pomoću USB kabela s višenamjenskom priključnicom (isporučeno) (A).

Povezana tema