Prebacivanje slika na računalo (Windows)

»PMB« vam omogućuje jednostavno prebacivanje slika na računalo.
Podrobnije informacije o »PMB« funkcijama naći ćete u »PMB Help«.

Kopiranje slika na računalo bez »PMB«

Kad se nakon uspostavljanja USB veze između fotoaparata i računala pojavi AutoPlay Wizard, kliknite na [Open folder to view files] [OK] [DCIM] ili [MP_ROOT] presnimite željene slike na računalo.
Napomene
  • Za radnje kao što je prebacivanje videozapisa u [AVCHD prikaz]na računalo koristite »PMB«.

  • Ako se na datotekama ili mapama za videozapise u [AVCHD prikaz] s računala vrše radnje dok je fotoaparat spojen na računalo, slikovna datoteka može se uništiti ili reprodukcija učiniti nemogućom. Ne brišite ili kopirajte videozapise u [AVCHD prikaz] s računala na memorijsku karticu fotoaparata. Sony neće snositi odgovornost za posljedice takve vrste radnji.

  • Koristite »PMB« za uvoz videozapisa s GPS podacima o lokaciji na računalo (samo DSC-HX100V).

  • Fotoaparat stvara 3D sliku kombinirajući JPEG datoteku s MPO datotekom. Ako s računala izbrišete bilo koju od tih datoteka, nećete moći reproducirati 3D sliku.

  • Videozapisi u [AVCHD prikaz] su videozapisi snimljeni s [Format videozapisa] postavljenim na [AVCHD 60i/60p] (za kompatibilne uređaje 1080 60i) ili [AVCHD 50i/50p] (za kompatibilne uređaje 1080 50i).