Prebacivanje slika na računalo (Macintosh)

  1. Najprije spojite fotoaparat na vaše Macintosh h računalo. Dvaput kliknite na novonastalu ikonu na radnoj površini mapa u koju se kopiraju slike.

  1. Slikovne datoteke dovucite mišem i ispustite na ikonu tvrdog diska.

Slikovne datoteke se kopiraju na tvrdi disk.
  1. Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska željene slikovne datoteke u mapi s kopiranim datotekama.

Fotografija je prikazana.
Napomene
  • Ako se na datotekama ili mapama za videozapise u [AVCHD prikaz] s računala vrše radnje dok je fotoaparat spojen na računalo, slikovna datoteka može se uništiti ili reprodukcija učiniti nemogućom. Ne brišite ili kopirajte videozapise u [AVCHD prikaz] s računala na memorijsku karticu fotoaparata. Sony neće snositi odgovornost za posljedice takve vrste radnji.

  • Fotoaparat stvara 3D sliku kombinirajući JPEG datoteku s MPO datotekom. Ako s računala izbrišete bilo koju od tih datoteka, nećete moći reproducirati 3D sliku.

  • Videozapisi u [AVCHD prikaz] su videozapisi snimljeni s [Format videozapisa] postavljenim na [AVCHD 60i/60p] (za kompatibilne uređaje 1080 60i) ili [AVCHD 50i/50p] (za kompatibilne uređaje 1080 50i).