Brisanje USB veze

Primijenite postupak od 1 do 3 prije nego:
  1. Dvaput kliknite na ikonu (/) za sigurno odspajanje u statusnom retku.

  1. Kliknite na (USB Mass Storage Device) [Stop].

  1. Potvrdite u prozoru, zatim kliknite na [OK].

Napomene
  • Prvo odvucite i spustite ikone memorijske kartice ili pogona u ikonu »Trash« ako koristite računalo Macintosh i ako fotoaparat nije povezan s računalom.

  • Ikona isključivanja možda se neće prikazati kad koristite računalo s OS Windows 7. U tom slučaju možete isključiti fotoaparat s računala bez izvršavanja gornjih koraka.