Pokretanje »PMB Portable« (Windows)

Za Windows, kad po prvi put koristite »PMB Portable«, morate odabrati jezik. Slijedite postupak u nastavku da biste odabrali. Kada ste završili odabir jezika, koraci 3 do 5 nisu potrebni sljedeći put kada koristite »PMB Portable«.
 1. Spojite fotoaparat na računalo.

Windows 7: Aktivirajte Device Stage*.
Windows XP/Windows Vista: Pojavljuje se AutoPlay Wizard.
* Device Stage je zaslon izbornika za upravljanje spojenim uređajima kao što je fotoaparat. (Funkcija Windows 7)
 1. Kliknite na [PMB Portable].

Prikazuje se zaslon s korisničkim ugovorom.
 1. Odaberite željeni jezik, zatim kliknite [OK].

Prikazuje se zaslon za odabir regije.
 1. Odaberite odgovarajuće [Region] i [Country/Area], zatim kliknite na [OK].

Prikazuje se zaslon s korisničkim ugovorom.
 1. Pažljivo pročitajte ovaj ugovor o uvjetima korištenja softvera. Ako prihvaćate uvjete sporazuma kliknite na [I Agree].

»PMB Portable« se pokreće.
Napomene
 • »PMB Portable« nije podržan za videozapise u [AVCHD prikaz].

 • Podesite [LUN Postavka] u [Glavne Postavke] na [Više].

 • Ako ne možete pokrenuti »PMB Portable«, postavite [Postav. USB povez.] na [Mass Storage].

 • Uvijek se spojite na mrežu ako koristite »PMB Portable«.

 • Ako učitavate slike putem Interneta, na računalu koje ste koristili može ostati skrivena memorija, ovisno o davatelju mrežnih usluga. To se također događa kada se fotoaparat koristi u tu svrhu.

 • Kada dođe do pogreške u aplikaciji »PMB Portable« ili greškom izbrišete »PMB Portable«, aplikaciju »PMB Portable« možete popraviti preuzimanjem instalacijske datoteke PMB Portable s internetske stranice.

 • Ako se Auto Play Wizard ne pojavi s Windows XP/Windows Vista, kliknite [Computer] (u Windows XP, [My Computer]) [PMBPORTABLE] i dvaput kliknite [PMBP_Win.exe].

 • Ako se Device Stage ne aktivira s Windows 7, kliknite [Computer] i dvaput kliknite ikonu fotoaparata ikonu medija [APPLICATION] [PMBP_MTP.exe].

 • Može se pojaviti početni zaslon za Device Stage koji ne sadrži konkretne informacije o modelu, ovisno o postavkama vašem računala kad se koristi Windows 7. Ako se to dogodi, preuzmite najnovije informacije slijedeći upute na zaslonu.

 • Kad koristite Windows 7, zaslon se pri pokretanju automatski prebacuje na povezivanje Mass Storage »PMB Portable«.

 • Videozapisi u [AVCHD prikaz] su videozapisi snimljeni s [Format videozapisa] postavljenim na [AVCHD 60i/60p] (za kompatibilne uređaje 1080 60i) ili [AVCHD 50i/50p] (za kompatibilne uređaje 1080 50i).