Memorijska kartica

Memorijska kartica

Vrste memorijskih kartica koje se mogu koristiti s fotoaparatom: »Memory Stick PRO Duo«, »Memory Stick PRO-HG Duo«, »Memory Stick Duo«, SD memorijska kartica, SDHC memorijska kartica i SDXC memorijska kartica.
MultiMediaCard se ne može koristiti.
U ovom Korisnički priručnik, »Memory Stick PRO Duo« mediji, »Memory Stick PRO-HG Duo« mediji, a »Memory Stick Duo« mediji se nazivaju »Memory Stick Duo« mediji i SD memorijske kartice, SDHC memorijske kartice i SDXC memorijske kartice se nazivaju SD kartice.
Napomene
 • Da biste osigurali normalan rad memorijske kartice, preporučujemo vam da koristite ovaj fotoaparat za formatiranje bilo koje memorijske kartice koja se koristi po prvi puta s tim fotoaparatom. Obratite pozornost da će formatiranje izbrisati sve snimljene podatke na memorijskoj kartici. Ovi se podaci ne mogu vratiti. Obavezno napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka na računalu ili drugoj lokaciji za pohranu.

 • Kod čestog snimanja/brisanja slika može doći do fragmentiranja podataka na memorijskoj kartici. Videozapisi se možda neće moći snimiti ili pohraniti. U tom slučaju pohranite slike na računalu ili nekom drugom uređaju, zatim izvršite [Format].

 • Nema jamstva da će memorijska kartica formatirana pomoću računala raditi s fotoaparatom.

 • Brzina čitanja/zapisivanja podataka razlikuje se ovisno o kombinaciji memorijske kartice i opreme koja se koristi.

 • Podaci se mogu oštetiti u sljedećim slučajevima:

 • Kada se memorijska kartica izvadi iz fotoaparata ili se fotoaparat isključi tijekom postupka čitanja ili zapisivanja

 • Kada se memorijska kartica koristi na mjestima s jakim statičkim elektricitetom ili električnim šumom

 • Preporučuje se napraviti sigurnosnu kopiju važnih podataka.

 • Nemojte lijepiti naljepnicu izravno na memorijsku karticu ili adapter memorijske kartice.

 • Nemojte dodirivati kontakte memorijske kartice rukom ili metalnim predmetima.

 • Nemojte udarati, savijati, ni bacati memorijsku karticu.

 • Nemojte rastavljati, ni prepravljati memorijsku karticu.

 • Ne izlažite memorijsku karticu vodi.

 • Ne ostavljajte memorijsku karticu u blizini male djece. Mogli bi je slučajno progutati.

 • Umetnite memorijsku karticu koja odgovara veličini utora za memorijsku karticu. Inače će doći do kvara.

 • Nemojte koristiti, niti pohranjivati memorijsku karticu u sljedećim uvjetima:

 • Vrućim mjestima, npr. u vozilu parkiranom na suncu

 • Mjestima izravno izloženim suncu

 • Vlažnim mjestima ili mjestima na kojima ima korozivnih tvari


Napomena o korištenju adaptera memorijske kartice (prodaje se zasebno)

»Memory Stick«

Vrste »Memory Stick Duo« koje se mogu koristiti s ovim fotoaparatom navedene su u donjoj tablici. Ne možemo jamčiti ispravan rad svih funkcija »Memory Stick Duo« kartice.

Vrsta »Memory Stick« medija
Snimanje/reprodukcija
Memory Stick Duo (bez MagicGate)
*1
Memory Stick Duo (s MagicGate)
*2
MagicGate Memory Stick Duo
*1*2
Memory Stick PRO Duo
*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
*2*3

*1 Nije podržan brzi prijenos podataka putem paralelnog priključka.
*2 »Memory Stick Duo« mediji, »MagicGate Memory Stick Duo« mediji, »Memory Stick PRO Duo« mediji i »Memory Stick PRO-HG Duo« mediji opremljeni su funkcijama MagicGate. MagicGate je tehnologija zaštite intelektualnog vlasništva koja koristi enkripciju. Snimanje/reprodukcija podataka za koje su potrebne MagicGate funkcije nije moguća ovim fotoaparatom.
*3 Videozapisi u [AVCHD prikaz], veličine [MP4 12M] i [MP4 6M] ne mogu se snimiti na »Memory Stick« medije izuzev »Memory Stick PRO Duo« medije ili »Memory Stick PRO-HG Duo« medije.

Kad koristite »Memory Stick Duo« medije s utorom za »Memory Stick« medije standardne veličine

Možete koristiti »Memory Stick Duo« medij tako što ćete ga umetnuti u adapter za »Memory Stick Duo« medije (prodaje se zasebno).
Adapter za »Memory Stick Duo« medije

Napomene o korištenju »Memory Stick Micro« medija (prodaje se zasebno)