Broj slika

Broj fotografija može odstupati ovisno o uvjetima snimanja i memorijskoj kartici.
(Jedinice: fotografija)

Veličina
Unutarnja memorija
Memorijska kartica formatirana na ovom fotoaparatu
Oko 19 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
16M
3
335
670
1350
2700
5400
10M
4
430
860
1700
3450
7000
5M
7
730
1450
2950
5900
11500
VGA
98
9600
19000
38500
40000
40000
16:9(12M)
3
355
710
1400
2850
5700
16:9(2M)
21
2100
4250
8600
17000
34500

Napomene
  • Kad je broj slika koje se mogu snimiti veći od 9.999, pojavit će se indikator »>9999«.

  • Kad se na ovom fotoaparatu prikazuje slika snimljena drugim fotoaparatom, slika možda neće biti prikazana u pravoj veličini.