Standard TransferJet

TransferJet komunikacija udovoljava dolje navedenom standardu.

StandardTransferJet:
Sukladna je PCL Spec. Rev. 1.0

Naziv klase protokola (vrsta komunikacije):
SCSI Block Device Target
OBEX Push Server
OBEX Push Client