Licenca

Napomene o licencama

»C Library«, »zlib« i »libjpeg« softver instalirani su u fotoaparatu. Navedeni softver isporučen je na temelju licenčnih ugovora s vlasnicima autorskih prava. U skladu sa zahtjevima vlasnika ovih programskih aplikacija dužni smo vas obavijestiti o sljedećem. Molimo vas da pročitate sljedeće dokumente.
Pročitajte »license3.pdf« u mapi »License« na priloženom CD-u. Naći ćete licenčne ugovore (eng. verzija) za »C Library«, »zlib« i »libjpeg« softver.

OVAJ PROIZVOD LICENCIRAN JE POD AVC PATENT PORTFOLIO LICENCOM ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPORABU OD STRANE KORISNIKA ZA
(i) KODIRANJE VIDEO ZAPISA U SKLADU S AVC STANDARDOM (»AVC VIDEO«)
I/ILI
(ii) DEKODIRANJE AVC VIDEOZAPISA KOJI SU KODIRANI OD STRANE KORISNIKA I SNIMLJENI U OSOBNE I NEKOMERCIJALNE SVRHE I/ILI NABAVLJENI OD DOBAVLJAČA KOJI RASPOLAŽE LICENCOM MPEG ZA DISTRIBUCIJU AVC VIDEOZAPISA.
NE PODRAZUMIJEVA SE NITI IZDAJE LICENCA U BILO KOJE DRUGE SVRHE.
DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI OD MPEG LA, L.L.C. VIDJETI

O softveru na koji se primjenjuje GNU GPL/LGPL

U fotoaparatu je isporučen softver kompatibilan s sljedećim GNU General Public License (u nastavku »GPL«) ili GNU Lesser General Public License (u nastavku »LGPL«).
Ovim vas obavještavamo da imate pravo na pristup, preinake i distribuciju izvornog koda za ovaj softver u skladu s uvjetima GPL/LGPL.
Izvorni kôd je dostupan na Internetu. Za preuzimanje, posjetite sljedeću stranicu:
Molimo vas da nas ne kontaktirate u vezi sa sadržajem izvornog koda.

Pročitajte »license2.pdf« u mapi »License« na priloženom CD-u. Naći ćete licenčne ugovore (eng. verzija) za »GPL«, i »LGPL« softver.
Za čitanje PDF datoteka potreban je Adobe Reader. Ako ga nemate na računalu, možete ga preuzeti s Adobe Systems web-stranice: