A felhasználónak szóló megjegyzés

  • A rögzített zeneszámok kizárólag magáncélú használata engedélyezett. Egyéb célú felhasználás esetén a szerzői jog tulajdonosának engedélye szükséges.

  • A Sony nem felelős a „WALKMAN” készüléken vagy a számítógépen jelentkező problémák miatt nem teljesen rögzített/letöltött, illetve sérült adatokért.

  • A hosszabb ideig tartó töltés vagy használat során a „WALKMAN” felmelegedhet.

  • Ne feledje, hogy a „WALKMAN” készüléken ideiglenesen páralecsapódás jelentkezhet, ha hidegből hirtelen melegbe kerül, vagy ha olyan szobában használja, ahol nemrég kapcsolt be a fűtés. A lecsapódás során a levegő páratartalma a különböző felületekkel – például fémmel – érintkezve folyadékká válik.
    Ha a „WALKMAN” készüléken páralecsapódás jelentkezik, akkor ne használja, amíg az el nem tűnik. Ha nem várja meg, amíg felszárad a páralecsapódás, akkor előfordulhat, hogy a „WALKMAN” hibásan fog működni.

A mintaadatokról (*1)

A „WALKMAN” készülék előre telepített mintaadatokat tartalmaz.
Ha törli ezeket az adatokat, akkor azokat nem lehet visszaállítani, és a gyártó sem tudja pótolni azokat.
(*1) Bizonyos országokban/térségekben előfordulhat, hogy egyes mintaadatokat nem telepítettek.