“WALKMAN” cihazınızı açma ve kapatma

  1. OPTION/PWR OFF düğmesi

  1. HOLD düğmesi

“WALKMAN” cihazınızı açmak için

“WALKMAN” cihazınızı açmak için herhangi bir düğmeye basın. Ekranın üstünde görünürse, HOLD düğmesini kaydırın.

“WALKMAN” cihazınızı kapatmak için

OPTION/PWR OFF düğmesini basılı tutun [Ayrıntılar]. [POWER OFF] gösterilir, ardından “WALKMAN” bekleme moduna geçer ve ekran kapanır.
İpucu
  • “WALKMAN” cihazınız bekleme modundayken bile çok az da olsa pil tüketir.

  • Duraklatma sırasında, yaklaşık 10 dakika süreyle herhangi bir işlem yapılmazsa “WALKMAN” otomatik olarak bekleme moduna geçer ve ekran kapanır. Bekleme modunda, ekranı tekrar açmak için herhangi bir düğmeye basın.

  • Bekleme modundayken yaklaşık bir gün boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, “WALKMAN” otomatik olarak tamamen kapanır.

Not
  • Bir bilgisayara bağlandığında “WALKMAN” cihazınızı kullanamazsınız.