Seçenek menüsünü kullanma

Seçenek menüsünde görüntülenen menü öğeleri, fonksiyona bağlı olarak değişir ve her uygulama için ayarları değiştirmenize izin verir.
Seçenek menüsünü OPTION/PWR OFF düğmesine basarak görüntüleyebilirsiniz. Menü seçeneğini iptal etmek için OPTION/PWR OFF düğmesine bir kez daha basın.
  1. OPTION/PWR OFF düğmesi

  1. 5 işlevli düğme


Seçenek menüsünden, ekrandaki istediğiniz öğeyi 5 işlevli düğmeyi kullanarak seçebilirsiniz.
  • / düğmeleri: (Seçenek) menüsü, (Arama) menüsü ve [Çalma Ekranına] menüsü arasından bir menü seçin. (*1)

  • / düğmesi: Bir menü öğesini seçer.

  • düğmesi: Bir öğeyi onaylar.

(*1) (Arama) menüsü veya [Çalma Ekranına] simgesi, ekrana bağlı olarak gösterilmeyebilir.
Örnek olarak aşağıda [Çalma Modu] seçeneğini [Karıştır] olarak ayarlama işlemleri gösterilmiştir.
  1. Müzik çalma ekranında OPTION/PWR OFF düğmesine basın.

  1. [Çalma Modu] öğesini seçmek için /// düğmesine basın, ardından onaylamak için düğmesine basın.

  1. [Karıştır] öğesini seçmek için /// düğmesine basın, ardından onaylamak için düğmesine basın.

İlgili Konular