Media Go yazılımını kullanarak içerik aktarma

Bilgisayarınızda depolanan içeriği “WALKMAN” cihazınıza Media Go yazılımını kullanarak aktarabilirsiniz. iTunes vb. ile zaten müziği yönetiyorsanız, içeriğinizi “WALKMAN” cihazınıza aktarmak için Media Go programını kullanabilirsiniz. Windows Gezgini’ni de içeriği Media Go yazılımına sürükleyip bırakmak için kullanabilirsiniz.
Not
  • Media Go, Windows Media için dijital hak yönetimi teknolojisini (“WM-DRM”) kullanan içeriği desteklemez. “WM-DRM” içeriğini aktarırsanız, Windows Media Player öğesini kullanın. “WALKMAN” cihazınızın “WM-DRM” içeriğini desteklediğini kontrol etmek için bkz. [Ayrıntılar].

  • Telif hakkı korumalı içerikler aktarılamaz.

  • Media Go, iTunes 10’dan “WALKMAN” cihazınıza aktarılan verileri destekler.

Media Go ile yönetilen içeriği aktarma

  1. “WALKMAN” cihazınızı ve bilgisayarınızı USB kablosunu (ürünle verilir) kullanarak işareti yukarı bakacak şekilde bağlayın ve Media Go yazılımını başlatın.

  1. İstediğiniz içeriği seçin () ve bunları “WALKMAN” () cihazınıza sürükleyip bırakın.

Media Go yazılımı veri tipini dosya adı uzantısından tanır ve bunları “WALKMAN” cihazınızın ilgili klasörüne gönderir.

iTunes vb. ile yönetilen içeriği aktarma.

  1. “WALKMAN” cihazınızı ve bilgisayarınızı USB kablosunu (ürünle verilir) kullanarak işareti yukarı bakacak şekilde bağlayın ve Media Go yazılımını başlatın.

  1. iTunes vb. başlatın.

  1. iTunes vb.’den () istenen içeriği seçin ve bunları “WALKMAN” () cihazınıza sürükleyip bırakın.

Media Go yazılımı veri tipini dosya adı uzantısından tanır ve bunları “WALKMAN” cihazınızın ilgili klasörüne gönderir.
İlgili Konular