Bir yer imi listesine bir şarkı ekleme

Varsayılan yer imi listesine bir şarkı ekleme

  1. Müzik çalma ekranında veya şarkı listesi ekranında, düğmesini basılı tutun.

  • Varsayılan yer imi listesini değiştirmek için, bkz: [Ayrıntılar].

Bir şarkı eklemek için bir yer imi seçme

  1. Müzik çalma ekranında veya şarkı listesi ekranında, OPTION/PWR OFF düğmesine basın.

  1. [Sık Kullanılanlara ekle] istenen yer imi listesini seçin.

İpucu
  • Her bir yer imi listesine azami 100 şarkı ekleyebilirsiniz.

Not
  • Kayıtlı dosyaları bir yer imi listesine ekleyemezsiniz.

İlgili Konular