Bir yer imi listesinde şarkının sırasını değiştirme

Yer imi listesinde şarkının sırası değiştirilebilir.
  1. Home menüsünde, [Müzikler] [Yer İmi] istediğiniz yer imi listesini seçin.

  1. Seçenek menüsünü çağırmak için OPTION/PWR OFF düğmesine basın.

  1. [Şarkı Sırasını Düzenle] öğesini seçin.

  1. Bir şarkı seçmek için / düğmesine basın, ardından düğmesine basın.

Seçilen şarkının adının solunda iki başlı bir ok görüntülenir.
  1. Şarkıyı istediğiniz konuma taşımak için / düğmesine basın.

  1. Şarkının yerini sabitlemek için düğmesine basın.

  1. İstediğiniz şarkıların tümünü yeniden düzenlemek için 4. ila 6. adımları tekrarlayın.

  1. Tamamladıktan sonra, yer imi listesi ekranına geri dönmek için BACK/HOME düğmesine basın.

İlgili Konular