Bir yer imi listesinden şarkıları silme


Yer imi listesinden şarkılardan birini veya tümünü silebilirsiniz.

Bir yer imi listesinden bir şarkıyı silme

  1. Home menüsünde, [Müzikler] [Yer İmi] istediğiniz yer imi listesini istediğiniz şarkıyı seçin.

  1. Seçenek menüsünü çağırmak için OPTION/PWR OFF düğmesine basın.

  1. [Sık Kullanılanlardan sil] öğesini seçin.

Bir yer imi listesinden tüm şarkıları silme

  1. Home menüsünde, [Müzikler] [Yer İmi] istediğiniz yer imi listesini seçin.

  1. Seçenek menüsünü çağırmak için OPTION/PWR OFF düğmesine basın.

  1. [Sık Kull. List.Temizle] [Evet] öğesini seçin.

İlgili Konular