Müzik seçenek menüsünü kullanma


Müzik seçenek menüsünü, müzik listesindeki veya müzik çalma ekranındaki OPTION/PWR OFF düğmesine basarak görüntüleyebilirsiniz. Sonra, seçenek menüsüne geçmek için / düğmelerine basın. Seçenek menüsünün nasıl kullanılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: [Ayrıntılar].
Seçenek menüsünde gösterilen seçenek öğeleri, seçenek menüsünü görüntülediğiniz ekrana bağlı olarak değişir. Ayarlar ve kullanım için başvuru sayfasına bakın.

Albüm listesi ekranında gösterilen seçenek öğeleri

Müzik çalma ekranında gösterilen seçenek öğeleri

Müzik listesi ekranında gösterilen seçenek öğeleri

[Yer İmi] ekranında gösterilen seçenek öğeleri

Ayrıntılı bilgi ekranını görüntüleme [Ayrıntılı Bilgi]

  1. Müzik çalma ekranında, seçenek menüsünü çağırmak için OPTION/PWR OFF düğmesine basın.

  1. [Ayrıntılı Bilgi] öğesini seçin.