“WALKMAN” cihazınızda şarkıları analiz etme

Şarkıları Media Go yazılımı harici bir yazılım kullanılarak aktarırsanız ve bunları “SensMe™ Kanalları” özelliğini kullanarak dinlemek isterseniz, bunları “WALKMAN” cihazınızda analiz ettirin.
  1. Home menüsünde, [SensMe™ Kanalları] öğesini seçin.

  1. Seçenek menüsünü çağırmak için OPTION/PWR OFF düğmesine basın.

  1. [Kanalları Güncelleme] öğesini seçin.

“WALKMAN” şarkıları analiz etmeye başlar.

Analiz işlemini durdurmak için

Analiz işlemini durdurmak için BACK/HOME düğmesine basın. Analiz işlemi durdurduğunuz noktaya kadar analiz edilmiş tüm şarkılar “SensMe™ Kanalları” tarafından çalınabilir olur.
Not
  • “WALKMAN” tüm şarkıları bir kerede analiz eder. Şarkıları tek tek analiz ettiremezsiniz.

  • Analizin sonuçları bir “WALKMAN” cihazından, yazılımdan ve diğer cihazlardan bir diğerine değişiklik gösterir.

  • Analiz işlemi sırasında alarm çalarsa [Ayrıntılar] analiz işlemi durdurulur. Alarmın çaldığı noktaya kadar analiz edilmiş şarkılar “SensMe™ Kanalları” tarafından çalınabilir olur.