Videoları silme


“WALKMAN” cihazınızdan videoları silebilirsiniz.

O an oynatılmakta olan bir videoyu silme

  1. Video oynatma ekranında, seçenek menüsünü çağırmak için OPTION/PWR OFF düğmesine basın.

  1. [Videoyu Sil] [Evet] öğesini seçin.

Videoları bir listeden seçerek silme

  1. Video listesi ekranında, seçenek menüsünü çağırmak için OPTION/PWR OFF düğmesine basın.

  1. [Silmek için bir Video seç] öğesini seçin.

  1. Silmek istediğiniz bir videoyu [Evet] öğesini seçin.

  1. Gerekirse diğer videoları silmek için 3. adımı tekrarlayın.

  1. Video listesi ekranına geri dönmek için BACK/HOME düğmesine basın.