Fotoğrafları silme


“WALKMAN” cihazınızdan fotoğrafları silebilirsiniz.

Geçerli olarak görüntülenen fotoğrafı silme

  1. Bir fotoğraf oynatma ekranında, seçenek menüsünü çağırmak için OPTION/PWR OFF düğmesine basın.

  1. [Fotoğrafı Sil] [Evet] öğesini seçin.

Fotoğrafları bir listeden seçerek silme

  1. Bir fotoğraf listesi ekranında, seçenek menüsünü çağırmak için OPTION/PWR OFF düğmesine basın.

  1. [Silmek için bir Fotoğ. seç] öğesini seçin.

  1. Silmek istediğiniz bir fotoğrafı [Evet] öğesini seçin.

  1. Gerekirse diğer fotoğrafları silmek için 3. adımı tekrarlayın.

  1. Fotoğraf listesi ekranına geri dönmek için BACK/HOME düğmesine basın.