FM radyosu ekranında gezinme ve FM radyosu ekranını kullanma

FM radyosu ekranında istenen frekansı veya istenen bellek numarasını seçebilirsiniz.
  1. Frekans

  1. Bellek numarası

[FM Radyo] ekranındaki işlemler


Amaç
Bunu yapın
Önceki/sonraki frekansı seçme
/ düğmesine basın.
Alınabilir önceki/sonraki istasyonu seçme (*1)
/ düğmesini basılı tutun.
Önceki/sonraki bellek numarasını seçme (*2)
/ düğmesine basın.

(*1) Hassasiyet çok yüksekse [Tarama Hassasiyeti] ayarını [Düşük] [Ayrıntılar] olarak değiştirin.
(*2) Belleğe hiçbir istasyon alınmamışsa, bir bellek numarası seçemezsiniz. [Otomatik İstas. Belleği] [Ayrıntılar] fonksiyonunu kullanarak alınabilir olan istasyonları belleğe alın veya alınabilir olan istasyonları belleğe manuel olarak alın [Ayrıntılar].
İlgili Konular