Yayın istasyonlarını manuel olarak belleğe alma [İstasy. Belleğine Kaydet]

Manüel olarak yayın istasyonlarını (en fazla 30) belleğe kaydedebilirsiniz.
  1. [FM Radyo] ekranında istediğiniz frekansı seçin.

  1. Seçenek menüsünü çağırmak için OPTION/PWR OFF düğmesine basın.

  1. [İstasy. Belleğine Kaydet] öğesini seçin.

Not
  • Bellek numaraları düşükten yüksek frekansa doğru sıralanarak kaydedilir.