Bellekteki yayın istasyonlarını silme [İstasyon Belleğinden sil]

  1. [FM Radyo] ekranında silmek istediğiniz bellek numarasını seçin.

  1. Seçenek menüsünü çağırmak için OPTION/PWR OFF düğmesine basın.

  1. [İstasyon Belleğinden sil] öğesini seçin.