Ses kayıtları oluşturma

Dahili mikrofonu [Ayrıntılar] kullanarak ses kaydı yapabilir ve kaydedilmiş ses kaydı dosyalarını çalabilirsiniz. Dosyalar MP3 formatında kaydedilir.
Not
 • [Tarihi ve Saati Ayarla] ayarı doğru değilse, tarih klasörü doğru adlandırılmayabilir. Kaydetmeden önce tarih ve saati ayarlayın [Ayrıntılar].

 • Kaydetme sırasında, sesi kulaklıktan dinleyemezsiniz.

 • Ses kaydı “WALKMAN” cihazınız Bluetooth yoluyla bağlandığında kullanılamaz.


 1. Home menüsünde, [Ses Kaydı] öğesini seçin.

 1. düğmesine basın.

Kaydetme başlar.
 1. (kaydetme sırasında), (kayıt duraklatma sırasında)

 1. Klasör adı

Klasör adları otomatik olarak “yyyy-aa-gg” (yıl – ay – gün) olarak atanır. Aynı gün içerisinde arka arkaya dosyaların oluşturulması durumunda, klasörün “gg” ekinden sonra eklenmiş bir dosya numarası (2 ila 999) eklenir.
 1. Dosya adı

Dosya adları otomatik olarak “VR -nnn-ssdd” (VR – seri numarası – saat ve dakika) olarak atanır.
 1. Codec/bit hızı

 1. Geçen süre

 1. Kullanılabilir kalan süre

Kalan süre 1.000 saatten fazlaysa, kalan süre görüntülenmez.
 1. Kaydı durdurmak için bir kez daha düğmesine basın.

İpucu
 • Yeni bir klasöre kaydetmek için kayıt sırasında [Ses Kaydı] ekranındaki OPTION/PWR OFF düğmesine basın ve ardından seçenek menüsünden [Yeni Klasör] öğesini seçin. Bir sonraki kayıt yeni klasöre gönderilir.

Not
 • Bilgisayarınızdaki [RECORD] ve [VOICE] klasörlerindeki dosyaları yeniden adlandırırsanız veya bilgisayarınıza aktarılmış klasörleri tekrar [RECORD] ve [VOICE] klasörlerine koyarsanız, bunlar “WALKMAN” cihazınızda çalınamaz olabilir.

 • Ses kaydı dosyalarının kaydedilebilir azami dosya ve klasör sayısı için bkz: [Ayrıntılar].