Bluetooth iletişimi için hazırlama (Eşleştirme)

Eşleştirme nedir?

Bluetooth ses cihazlarının önceden birbirleriyle “eşleştirilmeleri” gerekir. Bluetooth ses cihazları eşleştirildiklerinde, aşağıdaki durumlar haricinde yeniden eşleştirmeye gerek kalmaz:
 • Onarım vb. gibi işlemlerden sonra Bluetooth ses cihazının eşleştirmesi “WALKMAN” cihazınızdan silindiğinde.

 • “WALKMAN” cihazınızı zaten 20 cihazla eşleştirilmişken ek bir Bluetooth ses cihazını eşleştirmeye çalıştığınızda. “WALKMAN” cihazınız en fazla 20 Bluetooth ses cihazıyla eşleşebilir; ek cihaz eşleştirmek istiyorsanız, önce gereksiz Bluetooth ses cihazını silin ve sonra eşleştirmeyi gerçekleştirin [Ayrıntılar].

 • Bluetooth ses cihazında “WALKMAN” cihazınızın eşleştirmesi silinir.

 • “WALKMAN” cihazınızın tüm ayarlarını sıfırlarsanız [Ayrıntılar], tüm eşleştirilen Bluetooth ses cihazları “WALKMAN” cihazınızdan silinir. Ancak, Bluetooth kulaklıklar (yalnızca NWZ-S763BT/S764BT) silinemez.

“WALKMAN” cihazınızı Bluetooth ses cihazlarıyla eşleştirme

Not
 • Eşleştirme yöntemi bir dosya gönderip almanıza bağlı olarak değişir. Bir dosya almak için, bkz. [Ayrıntılar]. Bir dosya göndermek için, bkz. [Ayrıntılar].

 1. “WALKMAN” cihazınızı ve Bluetooth ses cihazını birbirinden 1 metre uzağa yerleştirin.

 1. Bluetooth ses cihazını açın ve eşleştirme için ayarlayın.

 • Bluetooth ses cihazlarını ayarlama hakkında ayrıntılar için, Bluetooth ses cihazıyla sağlanan ilgili kılavuzlara bakın.

 1. Home menüsünden, [Bluetooth] [Cihaz Ekle (Eşleştirme)] öğesini seçin.

 • Eşleştirme işlemi hakkında bilgilendiren ekran görünür. “WALKMAN” cihazınız Bluetooth göstergesiyle eşleştirme durumunu da gösterir [Ayrıntılar].

 1. İstenen Bluetooth ses cihazını seçin.

 • Bluetooth cihazının görüntülenmesi zaman alabilir.

 • Şifre girme ekranı (*1) göründüğünde, numarayı seçmek için / düğmelerine basın ve imleci hareket ettirmek için / düğmelerine basın. Şifreyi girdikten sonra, onaylamak için düğmesine basın.

(*1) “Şifre”, “Parola”, “PIN kodu”, “PIN numarası” veya “Geçiş anahtarı” olarak da adlandırılabilir. Bluetooth ses cihazında şifre girme hakkında ayrıntılar için ilgili kılavuzlara bakın.
 • Eşleştirme tamamlandığında, eşleştirilen Bluetooth ses cihazıyla Bluetooth bağlantısı kurulur.

Eşleştirme işlemini iptal etmek için

Eşleştirmeyi iptal etmek için BACK/HOME düğmesine basın. [Bağlantı iptal ediliyor...] göründükten sonra, Bluetooth işlevi kapanır ve sonra ekran adım 3’e döner.

Eşleştirme tamamlanmadığında

“WALKMAN” cihazınız eşleştiremediyse, [Herhangi bir cihaz bulunamadı; bağlanacak cihazın hazır olduğundan emin olun ve Seçenek menüsü üzerinden tekrar arayın.] görünür ve sonra ekran adım 3’e döner. Eşleştirmeyi tamamlamak için, adımları adım 3’ten itibaren tekrarlayın.
İpucu
 • “WALKMAN” cihazınız ve Bluetooth ses cihazı şifreleri değiş tokuş yaptıktan sonra eşleştirmeye devam edilir. Bluetooth bağlantısı eşleştirme tamamlandıktan sonra otomatik olarak kurulur. Bluetooth ses cihazından ses dinleyebilirsiniz [Ayrıntılar].

 • “WALKMAN” cihazınız ve Bluetooth ses cihazı eşleştirildikten sonra, eşleştirme işlemi olmadan Bluetooth bağlantısı kurabilirler.

 • “WALKMAN” cihazınız bir kerede yalnızca bir cihazla eşleşebilir. Birden fazla cihazla eşleştirmek için, her eşleştirme için adım 1’den itibaren adımları tekrarlayın.

 • Bir cihazın aynı adları görüntülendiğinde, istediğiniz cihazın BD adresini kontrol edin. Bluetooth ses cihazının BD adresi hakkında ayrıntılar için ilgili kılavuzlara bakın.

Not
 • “WALKMAN” cihazınız eşleştirmeye başladığında, şarkının çalınmasını otomatik olarak durdurur.

 • “WALKMAN” cihazınızı eşleştirme sırasında çalıştıramazsınız.

 • Şifreyi girme ekranı birkaç dakika sonra kaybolur. Şifre girişi ekran görünmeden önce tamamlanmazsa, adım 3’ten itibaren adımları tekrarlayın.

 • “WALKMAN” cihazınızı eşleştirme işlemi sırasında bir süre çalıştırmazsanız, işlem otomatik olarak iptal edilir. Bu durumda, adımları adım 3’ten itibaren tekrarlayın.