Bir dosya gönderme

“WALKMAN” cihazınızda depolanan bir dosyayı başla bir cihaza Bluetooth bağlantısıyla gönderebilirsiniz.
 1. Bir dosya almak için Bluetooth cihazını bekleme durumuna ayarlayın.

 • Bir dosya alma hakkında ayrıntılar için ilgili kılavuzlara bakın.

 1. Bir şarkı, video, podcast bölümü veya fotoğrafın oynatma/çalma ekranında, seçenek menüsünü getirmek için OPTION/PWR OFF düğmesine basın.

 1. [Dosya Gönder] öğesini seçin.

 • Bir dosya gönderdiğinizde, telif hakkı uyarı mesajı görünür. Ekran talimatlarını izleyin.

 1. Seçenek menüsünü getirmek için OPTION/PWR OFF düğmesine basın ve sonra [Bir Cihaz Ara] öğesini seçin.

 • Şifre girme ekranı (*1) göründüğünde, numarayı seçmek için / düğmelerine basın ve imleci hareket ettirmek için / düğmelerine basın. Şifreyi girdikten sonra, onaylamak için düğmesine basın.

(*1) “Şifre”, “Parola”, “PIN kodu”, “PIN numarası” veya “Geçiş anahtarı” olarak da adlandırılabilir. Bluetooth ses cihazında şifre girme hakkında ayrıntılar için ilgili kılavuzlara bakın.
 1. İstediğiniz cihazı seçin.

 • Bağlantı kurma işlemi hakkında bilgilendiren ekran görünür. “WALKMAN” cihazınız Bluetooth göstergesiyle bağlantı durumunu da gösterir [Ayrıntılar].

İpucu
 • Önceden bir dosyayı gönderdiğiniz bir Bluetooth cihazına göndermek istiyorsanız, 4. adıma atlayın.

Not
 • “WALKMAN” cihazınız Windows Media için dijital hak yönetimi teknolojisini (“WM-DRM”) kullanan dosyaları gönderemez.

 • Geçerli olarak çalan bir dosya, dosya gönderme işlemi sırasında duracak.

 • LRC dosyalarını veya video dosyası için bir küçük resmi gönderemezsiniz.

 • Bir şarkının kapak resmini gönderemeyebilirsiniz.

 • “WALKMAN” cihazınız Bluetooth cihazına bir dosya gönderdiğinde çalma işlemi duracaktır.

 • Kişisel/özel kullanım amacı haricinde, telif hakkı sahibinin izni olmadan içerikleri aktarmak yürürlükteki telif hakkı koruma yasalarıyla yasaklanmış olabilir.