Bir dosya alma

“WALKMAN” cihazınızı bir Bluetooth cihazından Bluetooth bağlantısıyla almasını sağlayabilirsiniz.
 1. Home menüsünden, [Bluetooth] [Dosya Al] öğesini seçin.

 1. Bir dosya göndermek için Bluetooth cihazını bekleme durumuna ayarlayın.

 • Bir dosya gönderme hakkında ayrıntılar için ilgili kılavuzlara bakın.

 1. Bluetooth cihazından “WALKMAN” cihazınıza bir dosya gönderin.

 1. Bir dosyayı aldıktan sonra BACK/HOME düğmesine basın.

 • “WALKMAN” cihazınız bekleme durumundan serbest bırakılır.

İpucu
 • Alınan dosyalar “WALKMAN” cihazınızın [RECEIVED] klasörüne yerleştirilir.

 • Aynı ada sahip dosyalar alınırsa, dosya adı ve uzantısı arasına bir dosya numarası eklenir.

 • Dosya alma ekranında, model adı altında alfasayısal bir kod görüntülenir. Bu kod “WALKMAN” cihazınıza özgüdür ve Bluetooth cihazları tarafından tanınmasına izin verir.

Not
 • “WALKMAN” cihazınız bir dosya aldığında, çalma duracaktır.

 • Azami alınabilir dosya boyutu 4 GB’dir.