Bluetooth göstergesi hakkında

Bluetooth durumunu “WALKMAN” cihazınızın Bluetooth göstergesiyle kontrol edebilirsiniz [Ayrıntılar].

Bluetooth göstergesi
Durum
Kapalı
 • Bluetooth işlevi kapalıdır

Hızla yanıp söner
 • Bir Bluetooth ses cihazı aranıyordur

 • Bir dosya alınıyor veya gönderiliyordur

Sürekli yanıp söner
 • Şifre giriliyordur

 • Kullanılabilir profil numaraları kontrol ediliyordur

 • Bağlanılacak Bluetooth ses cihazı kontrol ediliyordur

 • Bluetooth bağlantısı kuruluyordur

 • Bluetooth bağlantısı tutuluyordur

 • Bluetooth bağlantısı sonlandırılıyordur

 • Dosya alma veya gönderme iptal ediliyordur

 • Bir Bluetooth ses cihazını arama iptal ediliyordur

 • Bir dosyanın alınması bekleniyordur

Yavaş ve sürekli yanıp sönüyor
 • Bluetooth ses cihazını arandıktan sonra

 • “WALKMAN” cihazınız ses çalmayı durdurduğunda veya bekleme moduna girdiğinde Bluetooth bağlantısı korunurken

Soluk ışıkta sürekli yanıyor
 • Bluetooth iletişimi yoluyla ses çalışıyordur

İki kez yanıp sönüyor
 • Bluetooth işlevi açılmıştır

 • Bluetooth bağlantısı kurulmuştur

Bir kez yanıp sönüyor
 • Bluetooth işlevi kapatılmıştır


İpucu
 • “WALKMAN” cihazınız Bluetooth bağlantısını ses çalmadan korurken Bluetooth göstergesi yavaşça ve sürekli yanıp sönmeye devam eder. “WALKMAN” cihazınız bu durumu bir gün boyunca korur. “WALKMAN” cihazınızın bu durumu koruyabilmesi bağlı cihaza bağlı olarak değişir.