Ses düzeyini ayarlama [Dinamik Normalleştirici]

[Dinamik Normalleştirici] ile şarkılar arasındaki ses düzeyi kayıt düzeylerindeki farklılıkları minimum hale getirmek için orta seviyeye getirilir.
  1. Home menüsünden, [Ayarlar] [Müzik Ayarları] [Dinamik Normalleştirici] istediğiniz ayar tipini seçin.