Mono/stereo ayarı [Mono/Otomatik]

FM alımı sırasında gürültü oluşursa, alıcıyı mono için [Mono] olarak ayarlayın. Bunu [Otomatik] olarak ayarlarsanız, mono/stereo alımı alım koşullarına bağlı olarak otomatik olarak seçilir.
  1. Home menüsünden, [Ayarlar] [FM Radyo Ayarları] [Mono/Otomatik] [Mono] veya [Otomatik] öğesini seçin.