Alarm sesini seçme [Alarm Sesi Ayarları]

Bir şarkıyı alarm sesi olarak seçebilirsiniz. Alarm saati geldiğinde, seçilen şarkı siz durduruncaya kadar tekrarlanarak çalar.
  1. Home menüsünde [Ayarlar] [Alarm/Uyku Zamanlayıcısı] [Alarm Ayarları] [Alarm Sesi Ayarları] istediğiniz ayar tipini seçin.


Tip
Açıklama
[Bellekteki Alarm Sesi]
Alarm saati geldiğinde bellekteki bir alarm sesi verir.
[Alarm Şarkısı]
Alarm saati geldiğinde seçilen bir şarkıyı çalar.

Alarm şarkısını seçme

  1. Home menüsünde, [Müzikler] istediğiniz arama yöntemini istediğiniz şarkıyı seçin.

  1. Seçenek menüsünü çağırmak için OPTION/PWR OFF düğmesine basın.

  1. [Alarm Şar. Olarak Ayarla] öğesini seçin.