Sesi düzeyini sınırlandırma [AVLS (Ses Düzeyini Sınırl.)]

İşitme sorunlarını ve dikkatin dağılmasını önlemek amacıyla, maksimum sesi sınırlamak için [AVLS (Ses Düzeyini Sınırl.)] (Otomatik Ses Sınırlama Sistemi) özelliğini ayarlayabilirsiniz. [AVLS (Ses Düzeyini Sınırl.)] ile yüksek sesten kaynaklanan gürültüyü azaltabilirsiniz, kulağınızın rahatsız olmasını ve dış seslerin engellenmesinden kaynaklanan tehlikeleri azaltabilirsiniz.
  1. Home menüsünden, [Ayarlar] [Ortak Ayarlar] [AVLS (Ses Düzeyini Sınırl.)] istediğiniz ayar tipini seçin.

Not
  • [AVLS (Ses Düzeyini Sınırl.)] işlevi Bluetooth iletişimi sırasında çalışmaz.