Ekranı karartmak için geçecek süreyi ayarlama [Ekran Kapatma Zmn.]

Bir süre herhangi bir işlem yapılmazsa, “WALKMAN” cihazınızın ekranı kapanır. Ekranın kapanması için bekleme süresini de ayarlayabilirsiniz.
 1. Home menüsünde, [Ayarlar] [Ortak Ayarlar] [Ekran Kapatma Zmn.] istediğiniz ayar tipini seçin.

 • Ekranı kapatmamak için: [Kapalı]

 • Ekranı kapatmak için: [15 Saniye], [30 Saniye], [1 Dakika], [3 Dakika], [5 Dakika], [30 Dakika]

Not
 • “WALKMAN” cihazınız aşağıdaki durumlarda ekranı kapatmaz.

 • Bir video veya video podcast’i oynatma.

 • Bir alınabilir FM radyosu istasyonu arama ve FM radyosunun [Otomatik İstas. Belleği] fonksiyonunu kullanma.

 • Verileri USB bağlantısını kullanarak aktarma.

 • Bir video, podcast bölümü vb.’yi silme.

 • Bir bilgisayara bağlandığında. (Ekran kapanmak yerine kararır. Tam olarak şarj edildikten sonra, [Ekran Kapatma Zmn.] ayarından bağımsız olarak bir süre sonra ekran kapatılır.)

 • Veri tabanı oluşturma veya onarma.

 • [SensMe™ Kanalları] için şarkılar analiz edilirken. (Ekran kapanmak yerine kararır.)

 • [Şarkı Sözlerini Görüntüle] öğesi [Açık (Ekr.Her Zmn.Açık)] olarak ayarlanmış olarak bir şarkı çalma.

 • Pili şarj etme. (Ekran kararacaktır.)

 • Bluetooth bağlantısını işleme.