USB bağlantısı modunu kullanma [USB Bağlantısı Modu]

USB kablosuyla bir bilgisayara bağlarken, bazı bilgisayarlar “WALKMAN” cihazınız ile USB bağlantısı kuramayabilir ve “WALKMAN” cihazınızın [USB bağlı. Oynatıcı çalıştırılamıyor.] veya [USB bağlı (MTP). Oynatıcı çalıştırılamıyor.] mesajını göstermemesine neden olabilir.
Böyle bir durumda, “WALKMAN” cihazınızın USB bağlantısını daha güvenilir olarak oluşturması için bağlamadan önce USB bağlantısı bekleme ekranını görüntüleyebilirsiniz.
  1. Home menüsünden, [Ayarlar] [Ortak Ayarlar] [USB Bağlantısı Modu] öğesini seçin.

  1. [Evet] öğesini seçin.

“WALKMAN” cihazınız USB bağlantısı bekleme moduna geçer ve USB bağlantısı bekleme ekranını görüntüler. USB kablosuyla bir bilgisayara bağladıktan sonra, [USB bağlı. Oynatıcı çalıştırılamıyor.] veya [USB bağlı (MTP). Oynatıcı çalıştırılamıyor.] gösterilir.