İşlem

Ses yok.
 • Ses seviyesi sıfıra ayarlıdır.

 • Ses düzeyini artırın.

 • Kulaklık fişi düzgün takılmamıştır.

 • Kulaklık doğru bağlanmazsa, ses kulaklıktan düzgün çıkmayabilir. Kulaklık fişi yerine oturana kadar itin [Ayrıntılar].

 • Kulaklık fişi kirlidir.

 • Kulaklık fişini yumuşak kuru bir bezle silin.

 • Çalmak istediğiniz bir şarkı seçilmemiştir.

 • “WALKMAN” cihazınızda şarkıyı seçin.

 • Yukarıdaki işlemlerden sonra, sorun devam ederse, “WALKMAN” [Ayrıntılar] cihazınızın RESET düğmesine basın.

Veriler çalınamıyor.
 • Pil tükenmiştir.

 • Pili şarj ettikten sonra bile “WALKMAN” tepki vermezse, “WALKMAN” [Ayrıntılar] cihazınızı sıfırlamak için RESET düğmesine basın.

 • Windows Gezgini yazılımında sürükleyip bırakarak aktarma yaptıktan sonra, veri hiyerarşisi seviyeleri “WALKMAN” cihazınıza uymuyordur.

 • Verileri sürükleyip bırakarak doğru konuma yerleştirin [Ayrıntılar].

 • Aktarılan dosyalar çalınabilir formatta değildir.

 • Çalınabilir/oynatılabilir formatlar hakkında bilgi için bkz: [Ayrıntılar]. Bazı dosya özelliklerine bağlı olarak bazı dosyalar çalınamayabilir/oynatılamayabilir.

 • Ses MP4 dosyalarını sürükle ve bırak yöntemiyle video klasörüne koyuyorsunuzdur.

 • Bunları sürükleyip bırakarak [MUSIC] klasörüne yerleştirin.

 • Şarkının çalma sınırlama süresi abonelik koşulları vb. nedeniyle sona ermiştir.

 • Çalma sınırlama süresi sona ermiş şarkılar çalınamazlar. Aktarma amaçlı yazılımı kullanarak bunları güncelleyin.

 • “WALKMAN” cihazınızı formatlama işlemi tamamlanamamıştır veya bilgisayarınızda “WALKMAN” cihazını formatlamışsınızdır.

 • “WALKMAN” cihazınızı yeniden formatlamayı deneyin[Ayrıntılar].

Bilgisayarınızdan aktarılan şarkılar “WALKMAN” cihazınızda silinemez.
 • “WALKMAN” cihazınızdaki bilgisayarsan aktardığınız şarkıları silemezsiniz.

 • Bunları, verileri aktarırken kullandığınız yazılımı veya Windows Gezgini yazılımını kullanarak silin.

 • “WALKMAN” cihazınızda Bluetooth ses cihazlarından alınan şarkıları silebilirsiniz.

 • Bluetooth ses cihazlarından gönderilmemiş şarkıları silmek için, verileri aktarmak için kullandığınız yazılımı veya Windows Gezgini’ni kullanın.

Aktarılan veriler listede görüntülenmiyor.
 • Desteklenmeyen formattaki videolar ve fotoğraflar “WALKMAN” tarafından tanınmayabilir ve bir listede görüntülenmeyebilir [Ayrıntılar].

 • “WALKMAN” cihazınıza bir bilgisayardan aktarılmış bir videonun adını değiştirirseniz veya bunu başka bir klasöre taşırsanız, bu video “WALKMAN” tarafından tanınmayabilir ve bir video listesinde görüntülenmeyebilir.

 • Veriler sürükleyip bırakılarak yanlış konuma yerleştirilmiştir.

 • Verileri sürükleyip bırakarak doğru konuma yerleştirin [Ayrıntılar].

 • “WALKMAN” cihazınızın dahili flash belleği Windows Gezgini kullanılarak formatlanmıştır.

 • Dahili flash belleği “WALKMAN” [Ayrıntılar] cihazınızda formatlayın.

 • Veri aktarılırken, USB kablosu (ürünle verilir) “WALKMAN” cihazınızdan ayrılmıştır.

 • Kullanılabilir dosyaları bilgisayarınıza geri aktarın ve dahili flash belleği “WALKMAN” [Ayrıntılar] cihazınızda formatlayın.

[Tüm Şarkılar] veya [Albüm] seçiliyken, bütün şarkılar gösteriliyor, ancak [Klasör] seçiliyken bazı şarkılar gösterilmiyor.
 • Ses dosyaları [MUSIC] klasörü altındaki klasörlerde değildir.

 • Bunları sürükleyip bırakarak [MUSIC] klasörünün altındaki klasörlere yerleştirin.

Şarkılar yalnızca sınırlı bir çalma aralığında çalınıyor, örneğin tek bir albümde.
 • [Çalma Aralığı] [Ayrıntılar] öğesi [Seçilen Aralık] olarak ayarlanmıştır.

 • Çalma aralığı ayarını değiştirin.

Gürültü oluşuyor.
 • “WALKMAN” cihazınızın yanında, cep telefonu gibi radyo sinyali yayan bir cihaz kullanılıyordur.

 • Cep telefonu gibi cihazları kullanırken “WALKMAN” cihazınızdan uzak tutun.

 • CD ve benzerinden aktarılan müzik verileri zarar görmüştür.

 • Veriyi silin daha sonra tekrar alın ve yeniden aktarın. Verileri bilgisayarınıza aktarırken, verilerin zarar görmesini önlemek için diğer tüm uygulamaları kapatın.

 • Aktarılan dosyalar çalınabilir formatta değildir.

 • Çalınabilir/oynatılabilir formatlar hakkında bilgi için bkz: [Ayrıntılar]. Bazı dosya özelliklerine bağlı olarak bazı dosyalar çalınamayabilir/oynatılamayabilir.

 • Kulaklık fişi kirlidir.

 • Kulaklık fişini yumuşak kuru bir bezle silin.

[VPT (Surround)] ayarı veya [Net Stereo] fonksiyonu etkin değil.
 • “WALKMAN” sadece uygun kulaklık için tasarlandığı için, ses çıkışı bağlantı istasyonu (ürünle verilmez) kullanılarak harici hoparlörlerden alınırken, [VPT (Surround)] ayarları ve [Net Stereo] fonksiyonu etkili olmayabilir. Bu bir arıza değildir.

 • [Net Stereo] işlevi Bluetooth iletişimi sırasında çalışmaz.

“WALKMAN” herhangi bir tuşa basıldığında tepki vermiyor.
 • HOLD düğmesi HOLD konumundadır.

 • Sağ taraftaki HOLD düğmesini aksi yöne kaydırın [Ayrıntılar].

 • “WALKMAN” cihazınızda nem yoğunlaşması vardır.

 • “WALKMAN” cihazınızın kuruması için birkaç saat bekleyin.

 • Kalan pil gücü düşük veya yetersizdir.

 • “WALKMAN” cihazınızı çalışan bir bilgisayara bağlayarak pili şarj edin [Ayrıntılar].

 • Pil şarj ederseniz ve bir şey değişmezse, RESET düğmesine basarak “WALKMAN” [Ayrıntılar] cihazınızı sıfırlayın.

 • “WALKMAN” cihazınız USB bağlantısıyla bir bilgisayara bağlıdır.

 • USB bağlantısını kesin daha sonra “WALKMAN” cihazınızı çalıştırın.


Çalma/oynatma işlemi durmuyor.
 • “WALKMAN” cihazınızla durdurmak ile duraklatmak arasında bir fark yoktur. düğmesine bastığınızda, görüntülenir ve çalma/oynatma işlemi durdurulur/duraklatılır.

Ses düzeyi yetersiz.
 • [AVLS (Ses Düzeyini Sınırl.)] özelliği etkinleştirilmiştir.

 • [AVLS (Ses Düzeyini Sınırl.)] [Ayrıntılar] özelliğini devre dışı bırakın.

 • Bluetooth bağlantısı yoluyla ses dinliyorsunuzdur.

 • Bluetooth ses cihazındaki sesi açın.

Kulaklığın sağ kanalından ses gelmiyor. Veya kulaklığın her iki kanalından sadece sağ kanalın sesi geliyor.
 • Kulaklık fişi tam olarak takılmamıştır.

 • Kulaklık doğru takılmazsa, ses düzgün çıkmaz. Kulaklık fişini jakın içine yerine oturana kadar itin [Ayrıntılar].

Çalma/oynatma işlemi aniden durdu.
 • Kalan pil gücü yetersizdir.

 • “WALKMAN” cihazınızı çalışan bir bilgisayara bağlayarak pili şarj edin [Ayrıntılar].

 • “WALKMAN” cihazınızda çalınamayan bir şarkıyı veya videoyu yürütmeye çalışıyorsunuzdur.

 • Başka bir şarkı veya video dosyası yürütün.

 • Yürütmenin durmasına neden olan bir Bluetooth bağlantı sorunu vardır.

 • Bluetooth bağlantısını kontrol edin.

Şarkı sözleri görüntülenmiyor.
 • Şarkı sözlerini görüntülemek için bir LRC dosyası oluşturun.

 • Dosya adı veya dosya formatı yanlıştır.

 • Adlandırma kuralı ve dosya formatıyla ilgili bilgi için bkz: [Ayrıntılar].

 • “WALKMAN” cihazınız şarkı sözlerini gönderemiyordur. Bazı cihazlar şarkı sözlerini “WALKMAN” cihazınıza Bluetooth iletişimi yoluyla gönderebilirler. Ancak, sistem kısıtlamaları nedeniyle, alınan şarkı sözleri görüntülenemeyebilir.

 • “WALKMAN” cihazınız [Alınmış Şarkılar] içinden seçilen ve [RECEIVED] klasörüne yerleştirilen bir şarkının şarkı sözlerini görüntüleyemeyebilir.

Küçük resimler (örn. kapak resimleri) görüntülenmiyor.
 • Şarkılar “WALKMAN” tarafından dosya formatını destekleyen kapak resmi bilgisine sahip değildir. Küçük resimler yalnızca, şarkıların “WALKMAN” tarafından desteklenen dosya formatında kapak resmi bilgisi olduğunda görüntülenir.

 • Media Go yazılımını veya başka bir aktarabilen yazılımı kullanarak tekrar aktarın.

 • Küçük resmin adı video ile uymuyordur veya video doğru konumda değildir.

 • [VIDEO] klasörünün altındaki klasöre videoyla aynı adlı bir JPEG dosyası yerleştirin.

 • Fotoğrafların küçük resimleri Exif formatıyla uyumlu değilse, küçük resimler görüntülenemeyebilir.

 • Bir şarkıyı “WALKMAN” cihazına kapak resmi olmadan aktardıysanız, şarkıyı bir kez daha kapak resmiyle birlikte aktarsanız bile kapak resmini şarkıya ekleyemezsiniz.

 • Şarkıyı “WALKMAN” cihazınızdan silin, ardından şarkıyı kapak resmiyle birlikte “WALKMAN” cihazınıza tekrar aktarın.

 • “WALKMAN” cihazınız [Alınmış Videolar] içinden seçilen ve [RECEIVED] klasörüne yerleştirilen bir videonun küçük resmini görüntüleyemeyebilir.

 • “WALKMAN” cihazınız küçük resimleri gönderemiyordur. Bazı cihazlar küçük resimleri “WALKMAN” cihazınıza Bluetooth iletişimi yoluyla gönderebilirler. Ancak, “WALKMAN” cihazınız alınan küçük resimleri fotoğraf dosyaları olarak tanıyabilir, böylece küçük resim olarak görüntülenmezler.

“WALKMAN” cihazınızın gücü kapanıyor ve sonra yeniden açılıyor.
 • Bir arıza olursa, “WALKMAN” cihazınız otomatik olarak kapanır ve sonra yeniden açılır.

“WALKMAN” cihazınız düzgün çalışmıyor.
 • “WALKMAN” bilgisayara bağlıyken, bilgisayar açılmış ya da yeniden başlatılmıştır.

 • “WALKMAN” cihazınızı “WALKMAN” [Ayrıntılar] cihazınızın RESET düğmesine basarak sıfırlayın. Bilgisayarı açarken ya da yeniden başlatırken “WALKMAN” cihazınızın bağlantısını kesin.