Güç

Pilin ömrü kısa.
 • Çalışma sıcaklığı 5 °C değerinin altındadır.

 • Pil ömrü, pilin özelliklerinin bir sonucu olarak kısalır. Bu bir arıza değildir.

 • Pil şarj süresi yeterli değildir.

 • gösterilinceye kadar pili şarj edin.

 • Ayarları yaparak ve güç kaynağını düzgün kullanarak, pil gücünden tasarruf etmek ve “WALKMAN” cihazınızı daha uzun süre kullanmak mümkündür [Ayrıntılar].

 • “WALKMAN” cihazınızı bir yıldan uzun bir süre kullanmamışsınızdır.

 • “WALKMAN” cihazınızın kullanıldığı koşullara bağlı olarak pil eskimiş olabilir. Size en yakın Sony bayisi ile temasa geçin.

 • [Pil Bakımı] öğesi [Açık] olarak ayarlanmıştır.

 • [Pil Bakımı] öğesi [Açık] olarak ayarlanmışsa, maksimum şarj kapasitesi %90 ile sınırlandırılır ve bu yüzden pil göstergesinin ilk çubuğu normalden daha hızlı bir şekilde kaybolur [Ayrıntılar].

 • Kullanılabilir pil ömrü genel sürenin yarısına geldiğinde, pil tamamen şarj edildikten sonra bile pilin değiştirilmesi gerekir.

 • Size en yakın Sony bayisi ile temasa geçin.

“WALKMAN” cihazınız pili şarj edemiyor.
 • USB kablosu bilgisayarınızdaki bir USB konektörüne düzgün bağlanmamıştır.

 • USB kablosunu çıkarıp yeniden takın.

 • Ürünle verilen USB kablosunu kullanın.

 • Pil 5 °C ila 35 °C arasındaki ortam sıcaklığının dışında bir sıcaklıkta şarj edilmiştir.

 • simgesi gösterildiğinde pili şarj edemezsiniz. Pili, sıcaklığın 5 °C ila 35 °C arasında olduğu bir ortamda şarj edin.

 • Bilgisayar açık değildir.

 • Bilgisayarı açın.

 • Bilgisayarınız Uyku ya da Hazırda Bekleme durumuna geçmiştir.

 • Bilgisayarı Uyku ya da Hazırda Bekleme durumundan çıkarın.

 • Bir USB hub ünitesi kullanılıyordur.

 • “WALKMAN” bir USB hub ünitesi üzerinden bağlanınca çalışmayabilir. “WALKMAN” cihazınızı bilgisayarınıza USB kablosunu (ürünle verilir) kullanarak bağlayın.

 • Bilgisayarda yüklü işletim sistemi “WALKMAN” cihazınız tarafından desteklenmiyordur.

 • “WALKMAN” cihazınızı şarj etmek için “WALKMAN” cihazınızı “WALKMAN” cihazınızın desteklediği bir işletim sistemi olan bir bilgisayara bağlayın [Ayrıntılar].

 • “WALKMAN” cihazınızı bir yıldan uzun bir süre kullanmamışsınızdır.

 • “WALKMAN” cihazınızın kullanıldığı koşullara bağlı olarak pil eskimiş olabilir. Size en yakın Sony bayisi ile temasa geçin.

 • Yukarıdaki işlemlerden sonra sorun devam ederse, “WALKMAN” [Ayrıntılar] cihazınızın RESET düğmesine basın ve bilgisayara USB kablosunu (ürünle verilir) kullanarak bağlayın.

“WALKMAN” cihazınız otomatik olarak kapanır.
 • Gereksiz pil tüketimini önlemek için “WALKMAN” cihazınız otomatik olarak kapanır.

 • “WALKMAN” cihazınızı açmak için herhangi bir düğmeye basın.

Şarj etme işlemi çok çabuk tamamlanıyor.
 • Şarj etme işlemi başladığında pilin zaten neredeyse tamamı şarj edilmişse, tam şarja ulaşmak için çok az zaman gerekir.