Kaydetme

Dosyalar silinmiş olsa bile kalan kayıt süresi aynı kalıyor.
 • Bazı sistem sınırlamalarından dolayı, sadece kısa dosyalar silindiğinde kalan kayıt süresi artmayabilir.

Kayıt yapılamıyor.
 • Dahili flash belleğinde yeteri kadar boş alan yoktur.

 • Kaydedilmiş dosyaları bir bilgisayara aktarın. Bit hızına veya kayıt süresine göre gerekli olan boş alan değişebilir.

 • Kaydedilebilir maksimum dosya sayısına ulaşılmıştır. Kaydedilebilir azami dosya ve klasör sayısı hakkında bilgi için bkz: [Ayrıntılar].

 • Kaydedilmiş dosyaları bir bilgisayara aktarın.

 • “WALKMAN” cihazınız bir bilgisayara bağlıdır.

 • “WALKMAN” cihazınızın bilgisayarla olan bağlantısını kesin.

 • Dosya adının seri numarası 999’a erişmiştir.

 • Ses kaydı Bluetooth bağlantısı sırasında kullanılamıyor.

 • Bluetooth bağlantısını sonlandırın.

Toplam geçen sürenin ve toplam kalan sürenin toplamı maksimum kayıt süresine eşit değil.
 • Sistem sınırlamalarından dolayı, kaydetmeye başlandığında kalan kayıt süresi birkaç saniye azalabilir.

Kaydedilmiş dosyalar silinemiyor.
 • Silinemeyen bir dosya veya klasör bir bilgisayarda [Salt Okunur] olarak ayarlanmıştır.

 • Verileri Windows Gezgini yazılımını kullanarak silin.

 • Pil gücü düşüktür veya pil bitmiştir.

Kaydedilmiş tüm dosyalar silinmiş olmasına rağmen bir klasör silinmiyor.
 • Klasörde, kaydedilmiş dosyalar haricinde dosyalar vardır.

 • Klasörü Windows Gezgini yazılımını kullanarak açın ve “WALKMAN” cihazınızın kaydetmiş olduğu dosyalar haricindeki tüm dosyaları silin.