Veri depolama

Bilgisayar verilerini, bilgisayarınızdan Windows Gezgini ya da başka bir aktarım yazılımı ile aktararak, “WALKMAN” cihazınızın dahili flash belleğine kaydedebilirsiniz. “WALKMAN” cihazınız bilgisayara bağlıysa, dahili flash bellek Windows Gezgini yazılımında [WALKMAN] olarak görüntülenir.
Not
  • Windows Gezgini yazılımını “WALKMAN” cihazınızın dahili belleği ile etkileşime girmek için kullanırken, verilen yazılımı kullanmayın.

  • Veri aktarımı sırasında [Bağlantıyı kesmeyin.] mesajı görüntülenirken USB kablosunun (ürünle verilir) bağlantısını kesmeyin. Aksi takdirde, aktarılmakta olan veriler veya “WALKMAN” cihazınızda bulunan veriler zarar görebilir.

  • [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [DCIM], [PICTURE], [PICTURES], [PODCASTS], [RECORD], [RECEIVED] ve [VOICE] klasörlerini yeniden adlandırmayın. Ayrıca, bunların altındaki dosyaların ve klasörlerinde adlarını değiştirmeyin. Aksi takdirde, bunlar “WALKMAN” cihazınızda görüntülenmezler.