Vklop in izklop naprave »WALKMAN«

  1. Gumb OPTION/PWR OFF

  1. Stikalo HOLD

Vklop naprave »WALKMAN«

Pritisnite katerikoli gumb, da vključite napravo »WALKMAN«. Če se na vrhu zaslona prikaže , potisnite stikalo HOLD v drugo smer.

Izklop naprave »WALKMAN«

Pritisnite in držite gumb OPTION/PWR OFF [Detajli]. Pojavi se [POWER OFF], naprava »WALKMAN« preklopi v stanje pripravljenosti in zaslon se izklopi.
Namig
  • Naprava »WALKMAN« porablja majhno količino energije, tudi ko je v stanju pripravljenosti.

  • Če med premorom približno 10 minut pritisnete ničesar, naprava »WALKMAN« samodejno preklopi v stanje pripravljenosti in zaslon se izklopi. Ko je predvajalnik v stanju pripravljenosti, zaslon vklopite s katerim koli gumbom.

  • Če je naprava »WALKMAN« v stanju pripravljenosti in približno en dan ne pritisnete ničesar, se predvajalnik samodejno popolnoma izklopi.

Opomba
  • Ko je naprava »WALKMAN« priključena v računalnik, je ne morete uporabljati.