Postopek povezovanja v par (samo NWZ-S763BT/S764BT)

Če želite uporabiti slušalke Bluetooth z drugo avdionapravo Bluetooth, najprej opravite povezovanje v par.
  1. Pritisnite in držite gumb /POWER približno 7 sekund.

  • Slušalke Bluetooth preklopijo v stanje povezovanja v par in pokazatelj začne izmenično utripati modro in rdeče [Detajli].

Brisanje vseh informacij o povezavi v par

  1. Hkrati pritisnite in držite izbirno stikalo na in gumb /POWER približno 7 sekund.

  • Vse informacije o povezavi v par v slušalkah Bluetooth bodo izbrisane.

Namig
  • Slušalke Bluetooth (priloženo) so povezane v par z napravo »WALKMAN«. Slušalke Bluetooth lahko uporabite takoj po polnjenju.

Opomba
  • Brisanje vseh informacij o povezavi v par vključuje tudi vse informacije v napravi »WALKMAN«. Če želite povezati slušalke Bluetooth z napravo »WALKMAN« po povezavi Bluetooth, znova opravite povezavo v par.