Dodajanje skladb na seznam zaznamkov

Dodajanje skladbe na privzeti seznam zaznamkov

  1. Na zaslonu za predvajanje glasbe ali na zaslonu s seznamom skladb pritisnite in držite gumb .

  • Če želite spremeniti privzeti seznam zaznamkov, glejte [Detajli].

Izbira seznama zaznamkov, na katerega bo dodana skladba

  1. Na zaslonu za predvajanje glasbe ali na zaslonu s seznamom skladb pritisnite in držite gumb OPTION/PWR OFF.

  1. Izberite [Add to Bookmark] želeni seznam zaznamkov.

Namig
  • Na seznam zaznamkov lahko dodate največ 100 skladb.

Opomba
  • Na seznam zaznamkov ni mogoče dodati posnetih datotek.

Sorodne teme