Funkcija Študija jezika

Če za [Karaoke/Language Study] izberete [Language Study], lahko uporabite funkcijo [Quick Replay] in funkcijo Ponovi A–B. To poglavje opisuje tudi funkcijo nadzora hitrosti predvajanja.
Namig
  • Hitrost predvajanja lahko spremenite, če je za [Karaoke/Language Study] izbrano [Off] ali [Language Study], ne morete pa je spremeniti, če je izbrana možnost [Maximum Karaoke Mode] ali [Minimum Karaoke Mode].

  • Za zvočne poddaje možnost [Podcast Language Study] nastavite na [On], če želite uporabiti funkcijo [Quick Replay] in funkcijo Ponovi A–B na zaslonu za predvajanje zvočne poddaje [Detajli]. Nastavitev [DPC (Speed Control)] vpliva tudi na hitrost predvajanja zvočne poddaje.

Sorodne teme