Uporaba funkcije Študija jezika

Vklop funkcije Študija jezika za glasbo

 1. V meniju Domov izberite [Settings] [Music Settings] [Karaoke/Language Study] želeno nastavitev.


Nastavitev
Opis
[Off]
Onemogoči funkciji Karaoke in Študija jezika.
[Language Study]
Vklopi funkcijo Študija jezika, da lahko uporabite funkciji [Quick Replay] in Ponovi A–B.
[Maximum Karaoke Mode]
Vklopi funkcijo Karaoke [Detajli].
[Minimum Karaoke Mode]
Vklopi funkcijo Karaoke [Detajli].

Opomba
 • Če je za [Karaoke/Language Study] izbrano [Language Study], bodo gumbi / delovali za funkcijo Študija jezika, ne boste pa mogli uporabljati funkcije premikanja po albumih [Detajli].

Vklop funkcije Študija jezika za zvočno poddajo

 1. V meniju Domov izberite [Settings] [Podcast Settings] [Podcast Language Study] želeno nastavitev.


Nastavitev
Opis
[On]
Vklopi [Podcast Language Study], da lahko uporabite funkciji [Quick Replay] in Ponovi A–B.
[Off]
Onemogoči [Podcast Language Study].

Možnosti med vklopom funkcije Študija jezika

Kratko previjanje [Quick Replay]

Če želite znova poslušati del zvočne datoteke, lahko previjete približno 3 sekunde posnetka.
 1. Med predvajanjem pritisnite gumb na zaslonu za predvajanje glasbe.

Namig
 • Če je določena točka A (začetna točka funkcije Ponovi A–B), lahko po največ 3 sekundah od točke A pritisnete gumb , da se predvajanje vrne na točko A.

Nastavitev ponavljanja določenega izseka (Ponovi A–B)

Nastavite lahko želeni izsek zvočne datoteke (od točke A do točke B) in ta izsek ponavljate.
 1. Upravljanje

 1. Izsek A–B

 1. Točka B

 1. Točka A

 1. Pritisnite gumb , da določite začetno točko funkcije Ponovi A–B.

 1. Pritisnite gumb , da določite končno točko funkcije Ponovi A–B.

Opomba
 • Med točkama A in B naj bo interval, dolg najmanj 1 sekundo. Če pritisnete gumb v manj kot 1 sekundi po nastavitvi točke A, točke B ne bo možno nastaviti.

 • Če ne nastavite točke B (končne točke funkcije Ponovi A–B), se bo ponavljal izsek od točke A do konca zvočne datoteke.

Možnosti funkcije Ponovi A–B

Med izvajanjem funkcije Ponovi A–B lahko naredite premor, nadaljujete predvajanje, hitro previjate naprej, nazaj in [Quick Replay], kot običajno [Detajli]. Poleg tega imate tudi naslednje možnosti.

Če želite
Naredite to
Vrniti se na točko A
Pritisnite gumb .
Nadaljevati do točke B in končati funkcijo Ponovi A–B
Pritisnite gumb .
Končati funkcijo Ponovi A–B
Pritisnite gumb .

Sorodne teme