Poslušanje FM radia [FM Radio]

Če želite poslušati FM radio, izberite [FM Radio] v meniju Domov.
  1. V meniju Domov izberite [FM Radio].

  1. Pritisnite gumb /, da izberete želeno frekvenco, ali gumb /, da izberete želeno prednastavljeno številko.

Opomba
  • Prednastavljene številke ni možno izbrati, če niste shranili nobene prednastavljene postaje. Postaje, ki omogočajo sprejem, prednastavite z možnostjo [Auto Preset] [Detajli] ali ročno [Detajli].

  • Kabel slušalk služi kot antena, zato ga raztegnite, kolikor je mogoče.

  • Med poslušanjem FM radia nastavitev [Equalizer], [VPT (Surround)], [DSEE (Sound Enhance)], [Clear Stereo] ali [Dynamic Normalizer] ne velja.

  • FM radia ni možno poslušati, ko je v napravi »WALKMAN« vzpostavljena povezava Bluetooth.

Sorodne teme