Nastavitev načina predvajanja [Play Mode]

»WALKMAN« omogoča različne načine predvajanja, vključno z naključnim predvajanjem in ponavljanjem izbranega elementa.
  1. V meniju Domov izberite [Settings] [Music Settings] [Play Mode] želeni način predvajanja.


Nastavitev – ikona
Opis
[Normal] – Brez ikone
Skladbe v obsegu predvajanja bodo predvajane v vrstnem redu na seznamu skladb.
[Repeat] -
Skladbe v obsegu predvajanja bodo predvajane v vrstnem redu na seznamu skladb in se nato ponovile.
[Shuffle] - (*1)
Skladbe v obsegu predvajanja bodo predvajane v naključnem vrstnem redu.
[Shuffle&Repeat] -
(*1)
Skladbe v obsegu predvajanja bodo predvajane v naključnem vrstnem redu in se nato ponovile.
[Repeat 1 Song] -
Trenutna skladba ali skladba, ki jo izberete na seznamu skladb, se bo ponavljala.

(*1) Če je za [Play Mode] izbrano [Shuffle] ali [Shuffle&Repeat] in za [Playback Range] izbrano [All Range], »WALKMAN« ne bo premešal vseh skladb hkrati. Namesto tega bo »WALKMAN« izbral izvajalca, album itd. enega za drugim in skladbe predvajal v naključnem vrstnem redu. Izjemi sta [All Songs] in seznami zaznamkov. Če začnete z [All Songs], bo »WALKMAN« premešal vse skladbe naenkrat. Če začnete na seznamu zaznamkov, bo predvajan le izbrani seznam zaznamkov, drugi pa ne bodo predvajani.