Nastavitev zapisa datuma [Date Display Format]

Za zapis trenutnega datuma [Detajli] lahko izberete [YYYY/MM/DD] (leto/mesec/dan), [MM/DD/YYYY] (mesec/dan/leto) ali [DD/MM/YYYY] (dan/mesec/leto).
  1. V meniju Domov izberite [Settings] [Common Settings] [Clock Settings] [Date Display Format] želeno obliko zapisa.