Sisällön siirtäminen ”WALKMAN”-soittimeen

”WALKMAN”-soittimella voit nauttia erilaisesta tietokoneellesi tallennetusta sisällöstä. Siirrä sisältöä ”WALKMAN”-soittimeen seuraavasti.

Musiikin, videoiden, valokuvien ja podcastien siirtäminen Media Go -ohjelman avulla

Voit tuoda musiikkia CD-levyiltä jne. ja siirtää ne ”WALKMAN”-soittimeen Media Go -ohjelmalla. Voit myös siirtää Media Go -ohjelmalla järjesteltyjä videoita/valokuvia/podcasteja ”WALKMAN”-soittimeen. Jos olet jo järjestellyt musiikkia esimerkiksi iTunes-ohjelmalla, voit käyttää Media Go -ohjelmaa sisällön siirtämiseksi ”WALKMAN”-soittimeen.
Lisätietoja Media Go -ohjelman käyttämisestä on seuraavissa ohjeaiheissa.
  • Musiikin tuominen CD-levyiltä Media Go -ohjelman avulla [Tietoja]

  • Sisällön siirtäminen Media Go -ohjelman avulla [Tietoja]

Musiikin, videoiden, valokuvien ja podcastien siirtäminen Windowsin Resurssienhallinnassa vetämällä ja pudottamalla

Voit siirtää tietokoneeseen tallennettua musiikkia, videoita, valokuvia ja podcasteja Windowsin Resurssienhallinnassa vetämällä ja pudottamalla.
Lisätietoja Windowsin Resurssienhallinnan käytöstä on kohdassa [Tietoja].
Vihje
  • Lisätietoja sisällön tuonnista on eri ohjelmien Ohje-toiminnossa.

  • Lisätietoja tuetuista tiedostomuodoista on kohdassa [Tietoja].

  • Jos siirrät sisältöä, jossa on käytetty Windows Median digitaalista oikeuksienhallintatekniikkaa (”WM-DRM”), käytä Windows Media Player -ohjelmaa. ”WM-DRM”-sisällön saatavuus riippuu maasta/alueesta.

Huomautus
  • Älä jätä ”WALKMAN”-soitinta kiinni kannettavaan tietokoneeseen pitkäksi aikaa, jos tietokonetta ei ole kytketty verkkovirtaan. Muutoin ”WALKMAN”-soitin saattaa purkaa tietokoneen akun varauksen.

  • Irrota ”WALKMAN”-soitin tietokoneesta, ennen kuin käynnistät tietokoneen tai käynnistät sen uudelleen.

  • Myynnissä olevat DVD- ja Blu-ray Disc -levyt on varustettu tekijänoikeussuojauksella eikä niitä voi siirtää ”WALKMAN”-soittimeen.

  • Media Go -ohjelmalla ei voida siirtää Windows Media Player -ohjelmassa käytettyä ”WM-DRM”-sisältöä ”WALKMAN”-soittimeen.