”WALKMAN”-soittimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

  1. HOME-painike

  1. HOLD-kytkin

”WALKMAN”-soittimen virran kytkeminen

Kytke virta ”WALKMAN”-soittimeen painamalla mitä tahansa painiketta. Jos näytön yläreunassa näytetään , siirrä HOLD-kytkin vastakkaiseen asentoon.

”WALKMAN”-soittimen virran katkaiseminen

Paina HOME -painiketta jonkin aikaa [Tietoja]. [POWER OFF] tulee näkyviin, ”WALKMAN”-soitin siirtyy valmiustilaan ja näyttö sammuu.
Vihje
  • ”WALKMAN”-soitin kuluttaa hieman akkuvirtaa myös valmiustilassa.

  • Jos tauon aikana ei tehdä mitään 10 minuutin kuluessa, ”WALKMAN”-soitin siirtyy automaattisesti valmiustilaan ja näyttö sammuu. Kosketusnäyttöä ei voi käyttää valmiustilassa. Voit palauttaa näytön valmiustilasta painamalla mitä tahansa painiketta.

  • Kun ”WALKMAN”-soitin on valmiustilassa eikä soitinta käytetä noin vuorokauteen, soittimen virta katkeaa automaattisesti kokonaan.

Huomautus
  • ”WALKMAN”-soitinta ei voi käyttää, kun se on liitettynä tietokoneeseen.