Akun lataaminen


”WALKMAN”-soittimen akku latautuu, kun ”WALKMAN”-soitin on kytkettynä käynnissä olevaan tietokoneeseen USB-kaapelilla (vakiovaruste).
Kun akun varaustilan ilmaisin näkyy näytön oikeassa yläkulmassa muodossa , lataus on päättynyt. (Latausaika on noin 2 tuntia.)
Kun ”WALKMAN”-soitinta käytetään ensimmäistä kertaa tai sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, se on ladattava täyteen (akun jäljellä olevan varauksen ilmaisimessa näkyy ).
Vihje
  • [Battery Care] -tilan käyttö lyhentää käyttöaikaa, mutta pidentää akun käyttöikää [Tietoja].

Huomautus
  • Kun lataus on valmis, näyttö sammuu.

Tietoja akun varaustilan ilmaisimesta

Ilmoitusalueen akkuilmaisimesta näkyy akun jäljellä oleva varaus.
Lataa akku, kun akkuilmaisin vilkkuu. Tietoja akun kestosta on kohdassa [Tietoja].

Akun lataamista koskevia huomautuksia

  • Jos ”WALKMAN”-soittimen akku ladataan, kun se on ollut pitkään käyttämättömänä, tietokone ei ehkä tunnista sitä ja näyttö saattaa pysyä tyhjänä. ”WALKMAN”-soittimen toiminta palaa normaaliksi, kun soitinta ladataan noin 5 minuuttia.

  • Akun lataamisen suositeltava lämpötila-alue on 5 – 35 °C. Jos akkua yritetään ladata tämän lämpötila-alueen ulkopuolella, näkyviin voi tulla -kuvake, jolloin lataus ei onnistu.

  • Akku voidaan ladata noin 500 kertaa, ennen kuin se kuluu loppuun. Latauskertojen määrä voi vaihdella ”WALKMAN”-soittimen käyttöolosuhteiden mukaan.

  • ”WALKMAN”-soittimen kosketusnäyttö ja ohjauspainikkeet eivät toimi, kun soitin on kytketty tietokoneeseen.

  • Lataa akku vähintään kerran puolessa vuodessa, sillä muuten akun suorituskyky voi heikentyä.

  • Älä jätä ”WALKMAN”-soitinta kiinni kannettavaan tietokoneeseen pitkäksi aikaa, jos tietokonetta ei ole kytketty verkkovirtaan. Muutoin ”WALKMAN”-soitin saattaa purkaa tietokoneen akun varauksen.

  • Irrota ”WALKMAN”-soitin tietokoneesta ennen tietokoneen käynnistämistä, uudelleenkäynnistämistä, lepotilasta palauttamista tai tietokoneen sammuttamista.

  • ”WALKMAN”-soitin voi kuumentua lataamisen aikana. Se ei ole merkki viasta.