Akun käyttöajan pidentäminen


Akun latausten välistä käyttöaikaa voi pidentää säätämällä asetuksia tai hallitsemalla virrankäyttöä asianmukaisesti.

”WALKMAN”-soittimen sammuttaminen manuaalisesti

Jos painat HOME -painiketta jonkin aikaa, ”WALKMAN”-soitin siirtyy valmiustilaan ja näyttö sammuu virran säästämiseksi.

Akun kestoa pidentävät asetukset

  • Seuraavia asetuksia käyttämällä näyttö on sammutettuna musiikin toiston aikana mahdollisimman usein.

  • Valitse [Screen Off Timer] -asetukseksi [15 Sec] (lyhin mahdollinen odotusaika).

  • Vaihda [Display Lyrics] -asetukseksi jokin muu kuin [On (Screen Always On)].

  • Vaihda [Karaoke/Language Study] -asetukseksi jokin muu kuin [Maximum Karaoke Mode] tai [Minimum Karaoke Mode].

  • Vähennä Bluetooth-toimintojen käyttöä ja käytä langallisia kuulokkeita.

  • Pienennä [Brightness]-asetuksen arvoa.

  • Valitse [Equalizer], [VPT (Surround)]-, [DSEE (Sound Enhance)]-, [Clear Stereo]-, [Dynamic Normalizer]- ja [DPC (Speed Control)] -asetukseksi [None] tai [Off].

Lisätietoja asetusmuutosten, oletusasetusten ja akun kestoa pidentävien asetusten vaikutuksesta on kohdassa [Tietoja].

Tiedostomuodon ja bittinopeuden muuttaminen

Toistoaika vaihtelee, sillä toistettavien kappaleiden, videoiden ja valokuvien tiedostomuoto ja bittinopeus vaikuttavat käyttöaikaan.
Jos haluat lisätietoja lataus- ja käyttöajoista, katso [Tietoja].
Aiheeseen liittyviä ohjeita